Quy định level

Mua bán công việc > Quy định level

Cấp độ người bán là gì?

Cấp độ người bán của bạn dựa trên hiệu suất hàng tháng của bạn. Dịch vụ tuyệt vời, sự hài lòng của người mua cao và giao hàng đúng hẹn có thể giúp bạn có được trạng thái cấp cao nhất trên Muaviec.com, đồng thời giúp bạn nhận được nhiều lưu lượng truy cập và đơn đặt hàng hơn.

Cấp độ 1

Tổng quát

Đây là nơi mọi thứ bắt đầu. Khi bạn tạo đơn hàng trên Muaviec.com, bạn sẽ tự động được xếp hạng là Người bán mới. Chúng tôi khuyến khích bạn cung cấp công việc và dịch vụ tốt nhất của mình để tiến lên cấp độ tiếp theo.

Quyền lợi:

 • Tạo tối đa 5 đơn hàng
 • Thêm 5 dịch vụ bổ sung cho mỗi đơn hàng ($ 5, $ 10, $ 20 cho mỗi Dịch vụ bổ sung)
 • Hoa hồng giới thiệu người tham gia link 2%
 • Lệ phí bán đơn hàng 5%
 • Tạo phiếu mua hàng tùy chỉnh (lên đến 20.000 đô la mỗi phiếu mua hàng)
 • Rút thu nhập của bạn sau 14 ngày

Cấp độ 2

Tổng quát

Để đạt được trạng thái Cấp 2, bạn cần đáp ứng các yêu cầu sau:

 • Là người bán tích cực trong ít nhất 60 ngày
 • Hoàn thành ít nhất 3 đơn đặt hàng (mọi lúc)
 • Kiếm 400$ trở lên
 • Duy trì xếp hạng 4.0 sao trong 60 ngày
 • Mang lại điểm tỷ lệ phản hồi 80% trong vòng 60 ngày
 • Đạt tỷ lệ hoàn thành đơn hàng 80% trong 60 ngày
 • Đạt được 80% điểm giao hàng đúng hạn trong hơn 60 ngày
 • Không nhận được cảnh báo trong hơn 30 ngày

Quyền lợi:

 • Tạo tối đa 20 đơn hàng
 • Thêm 5 dịch vụ bổ sung cho mỗi đơn hàng ($ 5, $ 10, $ 20, $ 40 cho mỗi Dịch vụ bổ sung)
 • Hoa hồng giới thiệu người tham gia link 3%
 • Lệ phí bán đơn hàng 4%
 • Tạo phiếu mua hàng tùy chỉnh (lên đến 20.000 đô la mỗi phiếu mua hàng)
 • Rút thu nhập của bạn sau 14 ngày

Cấp độ 3

Tổng quát

Để đạt được trạng thái Cấp độ 3, bạn cần đáp ứng các yêu cầu sau:

 • Là người bán tích cực trong ít nhất 120 ngày
 • Hoàn thành ít nhất 10 đơn đặt hàng (mọi lúc)
 • Kiếm 2.000 đô la trở lên
 • Duy trì xếp hạng 4,5 sao trong 60 ngày
 • Mang lại điểm tỷ lệ phản hồi 90% trong vòng 60 ngày
 • Đạt tỷ lệ hoàn thành đơn hàng 90% trong vòng 60 ngày
 • Đạt được 90% điểm giao hàng đúng hạn trong hơn 60 ngày
 • Không nhận được cảnh báo trong hơn 30 ngày

Quyền lợi:

 • Tạo tối đa 50 đơn hàng
 • Thêm 5 phần bổ sung cho mỗi đơn hàng (5 đô la, 10 đô la, 20 đô la, 40 đô la, 50 đô la cho mỗi phần bổ sung)
 • Hoa hồng giới thiệu người tham gia link 3%
 • Tạo phiếu mua hàng tùy chỉnh (lên đến 20.000 đô la mỗi phiếu mua hàng)
 • Lệ phí bán đơn hàng 3%
 • Được hỗ trợ khách hàng ưu tiên
 • Rút thu nhập của bạn sau 14 ngày

Top uy tín cao

Tổng quát

Cấp độ Người bán được xếp hạng cao nhất là trạng thái cao nhất bạn có thể đạt được trên Muaviec.com và là sự công nhận cho tất cả công việc khó khăn của bạn. Nhóm biên tập của chúng tôi đánh giá thủ công hiệu suất của bạn trong 60 ngày trước đó và trao giải thưởng cho bạn ở cấp độ này khi bạn đáp ứng các yêu cầu sau: 

 • Là người bán tích cực trong ít nhất 180 ngày
 • Hoàn thành ít nhất 100 đơn đặt hàng (mọi lúc)
 • Kiếm 20.000 đô la trở lên
 • Duy trì xếp hạng 4,7 sao trong 60 ngày
 • Mang lại điểm tỷ lệ phản hồi 90% trong vòng 60 ngày
 • Đạt tỷ lệ hoàn thành đơn hàng 90% trong vòng 60 ngày
 • Đạt được 90% điểm giao hàng đúng hạn trong hơn 60 ngày
 • Không nhận được cảnh báo trong hơn 30 ngày

Quyền lợi:

 • Tạo tối đa 50 đơn hàng
 • Thêm 5 phần bổ sung cho mỗi Gig (5 đô la, 10 đô la, 20 đô la, 40 đô la, 50 đô la, 100 đô la cho mỗi phần bổ sung)
 • Tạo phiếu mua hàng tùy chỉnh (lên đến 20.000 đô la mỗi phiếu mua hàng)
 • Hoa hồng giới thiệu người tham gia link 5%
 • Lệ phí bán đơn hàng 2%
 • Được hỗ trợ khách hàng ưu tiên
 • Rút thu nhập của bạn sau 7 ngày

Đã ký quỹ

Tổng quát

Cấp độ Người bán đã chuyển tiền kỹ quỹ bồi thường khi xảy ra tranh chấp, người mua sẽ được hoàn tiền nếu giao hàng không đúng theo thỏa thuận để tránh trường hợp lừa đảo. Nhóm biên tập của chúng tôi đánh giá thủ công hiệu suất của bạn và trao giải thưởng cho bạn ở cấp độ này khi bạn đáp ứng các yêu cầu sau: 

 • Nếu Level 1: mức ký quỹ 500$
 • Nếu Level 2: mức ký quỹ 300$
 • Nếu Level 3: mức ký quỹ 200$

Quyền lợi:

 • Tạo huy hiệu uy tín cho khách hàng chọn đơn hàng bạn nhanh chóng khi level bạn thấp
 • Rút thu nhập của bạn sau 7 ngày

Đã verified

Tổng quát

Cấp độ Người bán đã xác minh điện thoại, cmnd, facebook cho Admin, người mua sẽ có sự tin tưởng khi đã biết thông tin người bán sẽ thuận tiện cho giao dịch mua hàng. Nhóm biên tập của chúng tôi đánh giá thủ công hiệu suất của bạn và trao giải thưởng cho bạn ở cấp độ này khi bạn đáp ứng các yêu cầu sau: 

 • Gửi thông tin: Số điện thoại
 • Gửi thông tin: Số CMND
 • Gửi thông tin: Link Facebook

Quyền lợi:

 • Tạo huy hiệu uy tín cho khách hàng chọn đơn hàng bạn nhanh chóng khi level bạn thấp
 • Rút thu nhập của bạn sau 7 ngày

Điều khoản chúng tôi sử dụng

Ưu đãi tùy chỉnh (trả giá)

Ưu đãi phù hợp mà bạn có thể gửi cho người mua với các yêu cầu cụ thể.

 • Người bán cũng có thể gửi Phiếu mua hàng tùy chỉnh giải quyết các yêu cầu cụ thể của Người mua.
 • Ưu đãi tùy chỉnh được Người bán xác định với mô tả chính xác về dịch vụ, giá cả và thời gian dự kiến ​​cung cấp dịch vụ.
 • Phiếu mua hàng tùy chỉnh được gửi từ trang hội thoại.

Hỗ trợ khách hàng ưu tiên

Chúng tôi ưu tiên các thắc mắc của bạn để đảm bảo bạn nhận được trợ giúp nhanh chóng.

Bổ sung

Các dịch vụ bổ trợ mà bạn có thể thêm vào gói đơn hàng của mình.

Xem thêm quy định: