Điều khoản thanh toán

Mua bán công việc > Điều khoản thanh toán

Nhận thanh toán

Chung 
 • Mỗi đơn hàng bạn bán và hoàn thành thành công, sẽ công nhận tài khoản của bạn với doanh thu bằng tỷ lệ% hoa hồng phải trả theo level của bạn “xem lại đây
 • Muaviec.com công nhận Người bán sau khi đơn đặt hàng được hoàn thành. Xem phần ” Đơn đặt hàng” trong Điều khoản dịch vụ để biết định nghĩa về đơn đặt hàng đã hoàn thành.
 • Nếu đơn đặt hàng bị hủy (vì bất kỳ lý do gì), số tiền đã thanh toán sẽ được trả lại vào Số dư của Người mua

Rút tiền doanh thu

 • Doanh thu chỉ được cung cấp để rút khỏi trang Doanh thu sau thời gian thanh toán an toàn là 14 ngày sau khi đơn đặt hàng được đánh dấu là hoàn tất. Người bán được xếp hạng cao nhất đủ điều kiện rút doanh thu sau khoảng thời gian thanh toán an toàn là 7 ngày sau khi đơn đặt hàng được đánh dấu là hoàn tất.
 • Rút tiền chỉ có thể được thực hiện với số tiền mà bạn có sẵn.
 • Phí rút tiền khác nhau tùy thuộc vào phương thức rút tiền.
 • Việc rút tiền là cuối cùng và không thể hoàn tác. Chúng tôi sẽ không thể đảo ngược quá trình này khi nó đã bắt đầu.

Phương thức rút tiền

 • Rút tiền vào Tài khoản PayPal của bạn – Lệ phí theo PayPal quy định
 • Chuyển khoản Ngân hàng Địa phương (LBT)
 • Dự trữ tối thiểu tài khoản 50$
 • Quy định 1$ = 22.000 khi rút tiền về tài khoản ngân hàng việt nam
 • Quy định 1$ = 23.000 khi nạp tiền vào tài khoản ngân hàng việt nam
 • Phí rút tiền 5% mỗi lần rút

Quy định tiền tệ

 • Nếu bạn đã thanh toán cho Đơn đặt hàng bằng đơn vị tiền tệ Đô la Mỹ và Đơn đặt hàng của bạn sau đó đã bị hủy vì bất kỳ lý do gì, số tiền được trả lại cho Số dư Muaviec.com của bạn sẽ dựa trên tỷ giá hối đoái kể từ ngày hủy. Do đó, số tiền trả lại có thể thay đổi so với số tiền được thanh toán theo điều kiện nội tệ, trong khi luôn duy trì cùng giá trị đô la Mỹ.
 • Số dư Muaviec.com của bạn luôn được định giá bằng đô la Mỹ, ngay cả khi số dư đó được hiển thị bằng đơn vị tiền tệ không phải đô la Mỹ. Do đó, nếu bạn chọn xem Số dư Muaviec.com của mình.

Xem thêm quy định: