Chính sách quyền riêng tư

Mua bán công việc > Chính sách quyền riêng tư

NGƯỜI MUA

Khái niệm cơ bản

 • Bạn không thể cung cấp thanh toán trực tiếp cho Người bán bằng cách sử dụng hệ thống thanh toán bên ngoài nền tảng Muaviec.com.
 • Muaviec.com giữ quyền sử dụng tất cả các tác phẩm được giao đã xuất bản công khai cho các mục đích quảng cáo và tiếp thị của Muaviec.com
 • Người mua có thể yêu cầu một dịch vụ cụ thể từ tính năng Đăng yêu cầu. Các dịch vụ được yêu cầu trên Muaviec.com phải là dịch vụ được phép trên Muaviec.com
 • Người mua có thể yêu cầu Đơn đặt hàng tùy chỉnh đáp ứng các yêu cầu cụ thể của Người mua và nhận Ưu đãi tùy chỉnh từ Người bán thông qua trang web
 • Bạn không được đề nghị Người bán thanh toán hoặc thanh toán bằng bất kỳ phương thức nào khác ngoài trang Muaviec.com. Trong trường hợp bạn được yêu cầu sử dụng phương thức thanh toán thay thế, vui lòng báo cáo ngay cho bộ phận Hỗ trợ khách hàng.

ĐƠN HÀNG

Khái niệm cơ bản

 • Sau khi thanh toán được xác nhận, đơn đặt hàng của bạn sẽ được tạo và có một số đơn đặt hàng Muaviec.com duy nhất.
 • Người bán phải cung cấp các tệp đã hoàn thành và / hoặc bằng chứng về công việc bằng cách sử dụng nút Giao Công việc (nằm trên trang Đặt hàng) theo dịch vụ đã được mua và quảng cáo trên Muaviec.com của họ.
 • Người bán không được lạm dụng nút Giao hàng để phá vỡ các nguyên tắc Đặt hàng được mô tả trong Điều khoản dịch vụ này. Việc sử dụng nút “Giao hàng” khi Đơn đặt hàng không được hoàn thành có thể dẫn đến việc hủy Đơn đặt hàng đó sau khi xem xét, ảnh hưởng đến xếp hạng của Người bán và dẫn đến cảnh báo cho Người bán.
 • Đơn đặt hàng được đánh dấu là Hoàn thành sau khi được đánh dấu là Đã giao và sau đó được Người mua chấp nhận. Đơn hàng sẽ tự động được đánh dấu là Hoàn thành nếu không được chấp nhận và không có yêu cầu sửa đổi nào được gửi trong vòng 3 ngày sau khi Đơn hàng được đánh dấu là Đã giao.
 • Chúng tôi khuyến khích Người mua và Người bán của mình cố gắng giải quyết các xung đột với nhau. Nếu vì bất kỳ lý do gì mà việc này không thành công sau khi sử dụng Trung tâm giải quyết hoặc nếu bạn gặp phải trường hợp sử dụng không được phép trên Trang web. Để biết thêm thông tin về các tranh chấp, việc hủy đơn hàng và hoàn lại tiền.
 • Đơn đặt hàng thông qua Trình tạo biểu trưng được hoàn tất sau khi Người mua thực hiện thanh toán.

Xử lý đơn đặt hàng

 • Khi Người mua đặt hàng. Người bán sẽ được thông báo qua email cũng như các thông báo trên trang web khi đăng nhập vào tài khoản.
 • Người bán được yêu cầu đáp ứng thời gian giao hàng mà họ đã chỉ định khi tạo đơn hàng của họ. Không làm như vậy sẽ cho phép Người mua hủy Đơn đặt hàng khi Đơn đặt hàng được đánh dấu là trễ và có thể gây hại cho trạng thái của Người bán.
 • Người bán phải gửi các tệp đã hoàn thành và / hoặc bằng chứng về công việc bằng cách sử dụng nút Giao Công việc đã Hoàn thành (nằm trên trang Đơn hàng) để đánh dấu Đơn hàng là Đã giao.
 • Người dùng có trách nhiệm quét tất cả các tệp được chuyển để tìm vi-rút và phần mềm độc hại. Muaviec.com sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại nào có thể xảy ra do việc sử dụng trang web, sử dụng nội dung hoặc tệp được chuyển.
 • Người mua có thể sử dụng tính năng “Yêu cầu sửa đổi” trên Trang đặt hàng trong khi Đơn đặt hàng được đánh dấu là Đã giao nếu nguyên liệu đã giao không khớp với mô tả của Người bán trên trang đơn hàng của họ hoặc chúng không khớp với các yêu cầu được gửi cho Người bán ở đầu quá trình đặt hàng.

Đánh giá

 • Đánh giá phản hồi do Người mua cung cấp trong khi hoàn tất Đơn đặt hàng là một phần thiết yếu trong hệ thống xếp hạng của Muaviec.com. Các bài đánh giá thể hiện trải nghiệm chung của Người mua với Người bán và dịch vụ của họ. Người mua được khuyến khích thông báo cho Người bán bất kỳ mối quan tâm nào gặp phải trong quá trình hoạt động đơn hàng của họ liên quan đến dịch vụ do Người bán cung cấp.
 • Để lại phản hồi của Người mua là đặc quyền cơ bản của Người mua. Các bài đánh giá phản hồi sẽ không bị xóa trừ khi có những vi phạm rõ ràng đối với Điều khoản dịch vụ và / hoặc Tiêu chuẩn cộng đồng của chúng tôi.
 • Để ngăn chặn bất kỳ hành vi lạm dụng nào đối với hệ thống Phản hồi của chúng tôi, tất cả các đánh giá phản hồi phải đến từ việc bán hàng hợp pháp được thực hiện độc quyền qua nền tảng Muaviec.com từ người dùng trong Cộng đồng của chúng tôi. Các giao dịch mua được sắp xếp, được xác định là nhằm nâng cao xếp hạng Người bán một cách giả tạo hoặc lạm dụng nền tảng Muaviec.com với các giao dịch mua từ các tài khoản bổ sung, sẽ dẫn đến việc tạm ngưng vĩnh viễn tất cả các tài khoản có liên quan.
 • Nhận xét phản hồi do Người mua đưa ra được hiển thị công khai trên trang Muaviec.com của Người bán.
 • Trả lời và đăng đánh giá: Sau khi công việc được giao, Người mua có ba ngày để phản hồi. Nếu không có phản hồi nào được cung cấp trong khoảng thời gian phản hồi, Đơn đặt hàng sẽ được coi là đã hoàn thành.
 • Người dùng được phép để lại đánh giá về Đơn đặt hàng tối đa 10 ngày sau khi Đơn đặt hàng được đánh dấu là hoàn tất. Không có đánh giá mới nào có thể được thêm vào Đơn hàng sau 10 ngày.
 • Người bán không được yêu cầu xóa các đánh giá phản hồi từ Người mua của họ thông qua việc hủy bỏ lẫn nhau.
 • Đánh giá phản hồi không có sẵn cho các đơn đặt hàng được thực hiện thông qua Trình tạo biểu trưng.

Tranh chấp và Hủy bỏ

Chúng tôi khuyến khích Người mua và Người bán của mình cố gắng giải quyết các xung đột với nhau. Nếu vì bất kỳ lý do gì mà việc này không thành công sau khi sử dụng Trung tâm giải quyết hoặc nếu bạn gặp phải trường hợp sử dụng không được phép trên Trang web.

Khái niệm cơ bản
 • Việc hủy đơn đặt hàng có thể được thực hiện trên Muaivec.com, khi đủ điều kiện, bởi Bộ phận hỗ trợ khách hàng hoặc thông qua Trung tâm giải quyết cho mỗi đơn đặt hàng.
 • Việc gửi tranh chấp giao dịch hoặc đảo ngược thanh toán thông qua nhà cung cấp dịch vụ thanh toán hoặc ngân hàng của bạn là vi phạm các Điều khoản thanh toán này. Làm như vậy có thể khiến tài khoản của bạn bị vô hiệu hóa tạm thời hoặc vĩnh viễn. Lưu ý: Khi bạn đã đệ đơn tranh chấp với nhà cung cấp dịch vụ thanh toán của mình, số tiền sẽ không đủ điều kiện để được hoàn lại do nghĩa vụ của chúng tôi đối với nhà cung cấp thanh toán.
 • Trong trường hợp bạn gặp sự cố liên quan đến dịch vụ được cung cấp theo đơn đặt hàng, bạn được khuyến khích sử dụng các công cụ giải quyết tranh chấp của Trang web để cố gắng giải quyết vấn đề.
 • Muaivec.com, thông qua Nhà cung cấp dịch vụ thanh toán của mình, có quyền hủy đơn đặt hàng hoặc giữ tiền đối với bất kỳ giao dịch gian lận nào bị nghi ngờ được thực hiện trên Trang web.
 • Tất cả việc chuyển giao và chuyển nhượng tài sản trí tuệ cho Người mua sẽ phải thanh toán đầy đủ và việc giao hàng có thể không được sử dụng nếu việc thanh toán bị hủy bỏ vì bất kỳ lý do gì.
 • Nếu đơn đặt hàng bị hủy (vì bất kỳ lý do gì), số tiền đã thanh toán sẽ được trả lại vào Số dư của Người mua.
 • Người bán có thể thực hiện các sửa đổi đối với việc giao hàng dựa trên Chỉ tiêu của Người bán và dịch vụ chăm sóc khách hàng. Người bán có thể xác định số lượng bản sửa đổi mà họ muốn cung cấp, bao gồm cả không có bản sửa đổi nào.
 • Yêu cầu sửa đổi có thể được thực hiện thông qua Trang đặt hàng trong khi đơn đặt hàng được đánh dấu là Đã giao.
 • Không được phép yêu cầu nhận thêm dịch vụ từ Người bán ngoài các yêu cầu đã thỏa thuận bằng cách sử dụng nút Yêu cầu sửa đổi.

Hủy đơn hàng

 • Muaivec.com khuyến khích Người mua và Người bán giải quyết các tranh chấp dịch vụ cùng nhau bằng cách sử dụng Trung tâm giải quyết.
 • Nhóm Hỗ trợ khách hàng của chúng tôi sẽ đánh giá tính đủ điều kiện để yêu cầu Muaivec.com hủy đơn hàng dựa trên một số yếu tố, bao gồm vi phạm Điều khoản dịch vụ và / hoặc Tiêu chuẩn cộng đồng của chúng tôi, hành vi sai trái chung và việc sử dụng không đúng hệ thống phân phối của Muaivec.com. Xem bên dưới để biết điều kiện cụ thể của Đơn đặt hàng.
 • Các đơn đặt hàng đã hoàn thành (hoặc nếu có, các mốc đã hoàn thành) có thể bị hủy, theo đánh giá của nhóm Hỗ trợ khách hàng của chúng tôi, tối đa 14 ngày sau khi đơn đặt hàng (hoặc Mốc) được đánh dấu là hoàn tất. Xin lưu ý rằng đơn đặt hàng không thể bị hủy một phần (nghĩa là chúng tôi chỉ có thể hủy toàn bộ đơn đặt hàng khi nó được xác nhận).
 • Trong một số trường hợp hiếm hoi mà chúng tôi thấy phù hợp, nhóm Hỗ trợ khách hàng của chúng tôi có thể hủy đơn đặt hàng đã hoàn thành ngay cả sau 14 ngày kể từ ngày hoàn thành. Trong những trường hợp như vậy, số tiền thanh toán cho đơn đặt hàng bị hủy sẽ được trả lại cho Số dư của Người mua và sẽ được khấu trừ từ Số dư của Người bán hoặc, nếu không có đủ số tiền trong Số dư của Người bán, từ doanh thu trong tương lai của Người bán đó.
 • Đối với các đơn đặt hàng được thực hiện thông qua Trình tạo biểu trưng, sau khi thanh toán đã được thực hiện, các đơn đặt hàng Thiết kế biểu trưng không thể bị hủy.
 • Đơn đặt hàng không đủ điều kiện để bị hủy dựa trên chất lượng dịch vụ / vật liệu do Người bán giao nếu dịch vụ được cung cấp như mô tả trong Trang. Bạn có thể đánh giá trải nghiệm của mình với Người bán trên Trang đặt hàng, bao gồm cả mức chất lượng dịch vụ tổng thể nhận được.

Các đơn đặt hàng đang hoạt động (sau khi các yêu cầu được gửi đến Người bán và trước khi Người bán giao hàng trên Muaivec.com):

 1. Người bán đến muộn không phản hồi trong hơn 24 giờ trong khi đơn đặt hàng được đánh dấu là Muộn.
 2. Người dùng lạm dụng đối với bên kia thông qua các mối đe dọa xếp hạng thấp hoặc tận dụng các tài liệu đặt hàng (chẳng hạn như thông tin đăng nhập, thông tin cá nhân) chống lại nhau.
 3. Người dùng đã cung cấp hoặc bao gồm tài liệu vi phạm bản quyền / nhãn hiệu như một phần yêu cầu của họ hoặc việc giao hàng của Người bán.
 4. Người dùng không còn là người dùng Muaivec.com đang hoạt động do vi phạm Điều khoản dịch vụ hoặc tài khoản của họ bị đóng.

Đơn đặt hàng đã Giao (sau khi Người bán nhấp vào Giao ngay và trước khi đơn đặt hàng được đánh dấu là hoàn tất)

 1. Người bán sử dụng hệ thống Giao hàng để kéo dài thời hạn giao hàng để hoàn thành dịch vụ được yêu cầu mà không cung cấp dịch vụ được giao cuối cùng. Lưu ý: Nhiều hành vi vi phạm được báo cáo sẽ dẫn đến việc tài khoản của bạn bị tạm ngưng vĩnh viễn.
 2. Người bán không cung cấp tệp và / hoặc bằng chứng về công việc liên quan đến các yêu cầu đặt hàng đã thỏa thuận. Lưu ý: Tính chủ quan của các tài liệu được đề cập sẽ được nhóm Hỗ trợ khách hàng của chúng tôi xem xét.
 3. Người bán yêu cầu thanh toán bổ sung, trên hoặc ngoài nền tảng Muaivec.com, bằng cách giữ lại việc cung cấp dịch vụ cuối cùng liên quan trực tiếp đến các yêu cầu đã thỏa thuận.
 4. Người bán sẽ giữ lại lần cung cấp dịch vụ cuối cùng để cải thiện xếp hạng.
 5. Người dùng lạm dụng nút Yêu cầu sửa đổi để nhận thêm dịch vụ từ Người bán ngoài các yêu cầu đã thỏa thuận.
 6. Người dùng đe dọa để lại đánh giá gây tổn hại để nhận thêm dịch vụ từ Người bán không liên quan đến các yêu cầu đã thỏa thuận.

Đơn hàng đã hoàn thành (sau khi đơn hàng được đánh dấu là hoàn thành và trước thời hạn 14 ngày)

 1. Người dùng đã được báo cáo sử dụng tài liệu vi phạm bản quyền / nhãn hiệu sau khi xác minh và có bằng chứng.
 2. Người dùng không mua quyền sử dụng thương mại và được báo cáo là đã sử dụng tài liệu cho mục đích thương mại. Lưu ý: Điều khoản sử dụng Thương mại được tìm thấy trên Trang của Người bán và không thể được bao gồm trở lại sau khi đơn đặt hàng được hoàn thành trong hơn 14 ngày.
 3. Bộ phận Hỗ trợ khách hàng của Muaivec.com sẽ xem xét các trường hợp thao tác phân phối đơn đặt hàng ngăn cản người dùng sử dụng đầy đủ Trung tâm giải quyết của chúng tôi đã cho phép đơn đặt hàng được đánh dấu là hoàn tất.

Xem thêm quy định: