Blog posts

Mua bán công việc > Blog Posts

Điều khoản thanh toán

Nhận thanh toán Chung  Mỗi đơn hàng bạn bán và hoàn thành thành công, sẽ công nhận tài khoản của bạn với doanh thu bằng tỷ lệ% hoa hồng phải trả theo level của bạn “xem lại đây“ Muaviec.com công nhận Người bán sau khi đơn đặt hàng được hoàn thành. Xem phần ” Đơn […]

Đăng lúc: 28/05/2021     Comments: 0

View post

Quy định level

Cấp độ người bán là gì? Cấp độ người bán của bạn dựa trên hiệu suất hàng tháng của bạn. Dịch vụ tuyệt vời, sự hài lòng của người mua cao và giao hàng đúng hẹn có thể giúp bạn có được trạng thái cấp cao nhất trên Muaviec.com, đồng thời giúp bạn nhận được nhiều […]

Đăng lúc: 28/05/2021     Comments: 0

View post

Điều khoản dịch vụ

NGƯỜI MUA Khái niệm cơ bản Bạn không thể cung cấp thanh toán trực tiếp cho Người bán bằng cách sử dụng hệ thống thanh toán bên ngoài nền tảng Muaviec.com. Muaviec.com giữ quyền sử dụng tất cả các tác phẩm được giao đã xuất bản công khai cho các mục đích quảng cáo và […]

Đăng lúc: 28/05/2021     Comments: 0

View post