Mua bán công việc

Tài khoản Facebook, Youtube - Tạm giữ thanh toán người bán - Nhận tiền sau khi được xác nhận từ người mua.

Mua bán công việc
Bán quảng cáo facebook. mua lượt xem youtube, các kỹ năng lập trình, download tài liệu...
Yêu cầu công việc
Gửi các yêu cầu cho người bán tham gia trả giá để nhận làm yêu cầu của mình.
Công việc mới đăng
Giá từ: 3.99$
(0)
Giá từ: 150$
Giá từ: 69$
(0)
Giá từ: 100$
Giá từ: 12$
(1)
Giá từ: 10$
(0)
Giá từ: 7.99$
Giá từ: 55$
Giá từ: 100$
Giá từ: 99$
Giá từ: 129$
Giá từ: 1299$
Giá từ: 299$
Giá từ: 15$
Giá từ: 100$
Giá từ: 16$
Giá từ: 99$
Giá từ: 255$
Yêu cầu công việc
Ngân sách: 1.00$
Ngân sách: 9.00$
Ngân sách: 10.00$
Ngân sách: 17.00$
Ngân sách: 1.00$
Ngân sách: 9.00$
Ngân sách: 1.00$
Ngân sách: 16.00$
Ngân sách: 17.00$
Ngân sách: 9.00$